خودروبر ۱۱۰

انواع محصولات فروشی:امداد خودرو,امداد خودرو جاده ها,امداد خودرو خودروبر,امداد خودرو سواری,امداد خودرو شبانه روزی,امداد خودرو فوری,حمل خودروی تصادفی,خودرو بر,خودروبر کفی,یدک کش,یدک کش اتومبیل های سبک,یدک کش سواری,یدک کش شبانه روزی,یدک کش فوری


یدک کش خودروبر ۱۱۰
یدک کش
عضویت:1402/10/11

خودروبر ۱۱۰

  گروه خدمات:

امداد خودرو,امداد خودرو جاده ها,امداد خودرو خودروبر,امداد خودرو سواری,امداد خودرو شبانه روزی,امداد خودرو فوری,حمل خودروی تصادفی,خودرو بر,خودروبر کفی,یدک کش,یدک کش اتومبیل های سبک,یدک کش سواری,یدک کش شبانه روزی,یدک کش فوری


  محل فعالیت:

اصفهان - نائین


  حداکثر تخفیف :

تا 5 درصد


  شبانه روزی :

دارد


  شماره ثبت شرکت یا مجوز فعالیت:


  وضعیت سکونت:

در ایران


  تلفن تماس:
09133235211

  تلگرام:

  اینستاگرام:

  وب سایت:


  رزومه شرکت: خودروبر ۱۱۰


گروه های کلی خدمات شرکت:
 • یدک کش
 • امداد خودرو
 • یدک کشی اتومبیل های سبک
ریز خدمات شرکت:
 • امداد خودرو
 • امداد خودرو جاده ها
 • امداد خودرو خودروبر
 • امداد خودرو سواری
 • امداد خودرو شبانه روزی
 • امداد خودرو فوری
 • حمل خودروی تصادفی
 • خودرو بر
 • خودروبر کفی
 • یدک کش
 • یدک کش اتومبیل های سبک
 • یدک کش سواری
 • یدک کش شبانه روزی
 • یدک کش فوری
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور در شرکت:

امضا: